VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na rok

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej.

Rachunek przepływów pieniężnych


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji także przedsiębiorców. Zainteresuje zarówno przedstawicieli.

Zobacz więcej

podatki o vremenu


Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji.

Zobacz więcej

podatki testy


Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania również wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej pp.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Pomoc materialna dla doktorantów po nowelizacji ustawy

Pomoc materialna dla doktorantów - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje.

Kategoria: Pomoc społeczna
Dodany: 2020-02-17
Komentarze: 0

foto

Płaca minimalna 2020 ile netto i Zatrudnienie

Płaca minimalna 2020 ile netto i Zatrudnienie bezpośrednie przez oddział Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany poprzez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na wdrożeniu poprzez pracownika pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców z początkiem w Polsce prawnie pracować.

Kategoria: Prawo pracy
Dodany: 2020-02-17
Komentarze: 0

foto

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie nie wcześniej wtedy, kiedy przerwa pomiędzy umowami (terminowymi lub bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, jakie sprawiają, że świadectwa za niektóre.

Kategoria: PPK
Dodany: 2020-02-15
Komentarze: 0

foto

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bezpieczeństwo i higiena

Bhp w oświacie i placówkach oświatowych bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole zmiany i kolejna ważna rzecz opisana w publikacji książkowej to normy prowadzenia szkoleń bhp w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla podwyższenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia czyli życia, gdzie.

Kategoria: BHP
Dodany: 2020-02-15
Komentarze: 0

foto

Zarządzanie i jak zalozyc wspolnote mieszkaniowa

Zarządzanie i jak zalozyc wspolnote mieszkaniowa w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - czy to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin innymi słowy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

foto

Podatki 2020 odliczenia od podatku na dzieci i Instrukcja

Podatki 2020 odliczenia od podatku na dzieci i Instrukcja zasad kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług. Autor artykułu to prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej, konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami dodatkowo controllingu. Autor licznych lekturze w obszarze budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości. Artykuł.

Kategoria: Ulgi podatkowe
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

foto

Podatki 2020 ulga termomodernizacyjna załącznik przy rozliczeniu

Podatki 2020 ulga termomodernizacyjna załącznik przy rozliczeniu podatkowym za 2020 rok warto pomnieć o ulgach, tym z większym natężeniem że wprowadzono sporo nowości. PIT-u w ogóle nie zapłaci ilość młodych ludzi. Inni mogą odliczyć wydatki na termomodernizację domu oznacza to darowiznę na szkołę. Jakie jeszcze ulgi dopuszcza fiskus? Komu przysługuje zniżka na samochód, a komu na internet? Rozpoczął się okres rozliczeń.

Kategoria: Termomodernizacja
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

foto

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a wyjątkowo doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również.

Kategoria: Prawo pracy
Dodany: 2020-02-11
Komentarze: 0

foto

co obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe

co obejmuje wieloletnia prognoza finansowa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych.

Kategoria: Podatek rolny
Dodany: 2020-02-08
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw to znaczy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.\r\nPublikacja stanowi fachowy poradnik skierowany szczególnie do biegłych rewidentów także głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów strategia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.Przy poszczególnych etapach postępowanie przedstawiają przykładowe karty metoda i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens podejście w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej lub uzupełnić nimi własną dokumentację.Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Czytaj więcej