VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na rok

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej.

Rachunek przepływów pieniężnych


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji także przedsiębiorców. Zainteresuje zarówno przedstawicieli.

Zobacz więcej

podatki o vremenu


Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji.

Zobacz więcej

podatki testy


Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania również wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej pp.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Książka koronawirus w polsce ecoaching

Książka koronawirus w polsce e-coaching sport. Zlecanie realizacji sprintu. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty legislacyjne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorców opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 0

foto

książka koronawirus młodzieżowe

książka koronawirus młodzieżowe o miłości i ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy. komentarz i Ochrona praw lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i realizowania poprzez gminy zadań związanych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 0

foto

Dokumentowanie realizacji praw osób realizacja praw

Dokumentowanie realizacji praw osób realizacja praw. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych innymi słowy podmiot przetwarzający, mimo to symultanicznie obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych albo podmiot.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 0

foto

polityka bezpieczeństwa danych

polityka bezpieczeństwa danych osobowych cena. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie święty problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone jeszcze w wyższym stopniu wpływają na skala ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy pułap skomplikowania.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-22
Komentarze: 0

foto

wynagrodzenie nauczycieli podczas

wynagrodzenie nauczycieli podczas koronawirus z czego się składa i rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli. Stosowanie przepisów karty nauczyciela. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni również jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje.

Kategoria: Dla nauczycieli
Dodany: 2020-03-13
Komentarze: 0

foto

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej,.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 0

foto

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego gov. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił dawno oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 0

foto

spółka komandytowa skrót Spółka celowa a konsorcjum

spółka komandytowa skrót. Spółka celowa a konsorcjum Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzykowny krok spojone z udziałem w projekcie, co w następstwie umożliwia realizację dużych i zajmujących przedsięwzięć podmiotom, jakie działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. zdobyć przetargu i samodzielnie podjąć się wykonania.

Kategoria: Spółka komunalna
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 0

foto

Inspektora Ochrony Danych IOD z osobą zajmującą

Inspektora Ochrony Danych (IOD) z osobą zajmującą się archiwum i archiwum w firmie i urzędzie i rodo w archiwum szkolenie. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników dodatkowo dokumentacji archiwum. Umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych.

Kategoria: RODO
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 0

foto

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy to pierwszy

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy to pierwszy akt prawny, który w sposób towarzyski wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment.

Kategoria: Rodo w nieruchomościach
Dodany: 2020-03-03
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw to znaczy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.\r\nPublikacja stanowi fachowy poradnik skierowany szczególnie do biegłych rewidentów także głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów strategia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.Przy poszczególnych etapach postępowanie przedstawiają przykładowe karty metoda i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens podejście w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej lub uzupełnić nimi własną dokumentację.Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Czytaj więcej