VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na rok

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej.

Rachunek przepływów pieniężnych


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji także przedsiębiorców. Zainteresuje zarówno przedstawicieli.

Zobacz więcej

podatki o vremenu


Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji.

Zobacz więcej

podatki testy


Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania również wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej pp.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Prowadzenie ewidencji środków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wielkość środków trwałych, zawiera własność trwały dodatkowo wartości niematerialne i.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 0

foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek.

Kategoria: Księgowość
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 0

foto

rachunkowość jednostek budżetowych Role i zadania zarządu

rachunkowość jednostek budżetowych. Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy.

Kategoria: Rachunkowość budżetowa
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 0

foto

Jak skutecznie przygotować się do

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu na doradce. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby ustawowe wpisane do prowadzonego przez ministra trafnego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do realizowania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego.

Kategoria: Doradca podatkowy
Dodany: 2020-01-18
Komentarze: 0

foto

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej rozchodów. Celem artykułu jest powiększenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie rzeczowe ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych przychodów i wydatków budżetowych,.

Kategoria: Klasyfikacje
Dodany: 2020-01-17
Komentarze: 0

foto

Artykuł ze wzorami dokumentów wewnętrznych

Artykuł ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla instytucji. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być modele księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej w.

Kategoria: Podatek PIT
Dodany: 2020-01-16
Komentarze: 0

foto

Ochrona danych osobowych do działalności ośrodków pomocy społecznej

Ochrona danych osobowych do działalności ośrodków pomocy społecznej. Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-01-14
Komentarze: 0

foto

monitoring w zakładzie pracy a rodo Zdobycie umiejętności

monitoring w zakładzie pracy a rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych które zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego.

Kategoria: RODO
Dodany: 2020-01-14
Komentarze: 0

foto

Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia

Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli czy upadłość konsumencka dotyczy także zaległości podatkowych w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-01-13
Komentarze: 0

foto

sprawozdawczość i wynagrodzenie co to jest upadłość konsumencka

sprawozdawczość i wynagrodzenie co to jest upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku.

Kategoria: Upadłość spółki
Dodany: 2020-01-13
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw to znaczy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.\r\nPublikacja stanowi fachowy poradnik skierowany szczególnie do biegłych rewidentów także głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów strategia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.Przy poszczególnych etapach postępowanie przedstawiają przykładowe karty metoda i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens podejście w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej lub uzupełnić nimi własną dokumentację.Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Czytaj więcej