VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na rok

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej.

Rachunek przepływów pieniężnych


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji także przedsiębiorców. Zainteresuje zarówno przedstawicieli.

Zobacz więcej

podatki o vremenu


Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji.

Zobacz więcej

podatki testy


Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania również wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej pp.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie,.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zmiany w podatkach PIT oraz

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania to znaczy zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu.

Kategoria: Instrukcje podatkowe
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania

Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w kwestiach wszczętych po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa sprawdzanie umowy deweloperskiej do

Umowa - sprawdzanie umowy deweloperskiej do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, pomimo tego też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co mieści prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane Najważniejsze przemiany z Ustawie

Nowe prawo budowlane - Najważniejsze przemiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na narastający.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej i

Zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej i zbiorów innych dokumentów niewchodzących w skład dokumentacji pracowniczej w szczególności: jest reprezentacja od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Aktualny stan prawny dodatkowo jego działanie na

Aktualny stan prawny dodatkowo jego działanie na działanie rynku nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, jacy pragneliby stworzyć podwaliny karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem albo stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw to znaczy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.\r\nPublikacja stanowi fachowy poradnik skierowany szczególnie do biegłych rewidentów także głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów strategia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.Przy poszczególnych etapach postępowanie przedstawiają przykładowe karty metoda i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens podejście w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej lub uzupełnić nimi własną dokumentację.Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Czytaj więcej