VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na rok

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej.

Rachunek przepływów pieniężnych


Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych sędziów adwokatów radców prawnych notariuszy biegłych rewidentów księgowych pracowników administracji także przedsiębiorców. Zainteresuje zarówno przedstawicieli.

Zobacz więcej

podatki o vremenu


Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji.

Zobacz więcej

podatki testy


Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania również wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej pp.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Audyt i kontrola zarządcza po angielsku cel artykułu o

Audyt i kontrola zarządcza po angielsku cel artykułu o kontroli zarządczej jest reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej dodatkowo praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w aspekt kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak również który jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel.

Kategoria: Audyt w płacach
Dodany: 2020-06-01
Komentarze: 0

foto

Usługi budowlane Prezentacja informacji o niezakończonych

Usługi budowlane Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu,.

Kategoria: Podatki w budownictwie
Dodany: 2020-06-01
Komentarze: 0

foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może rachować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko.

Kategoria: Podatki w OPS
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

foto

wspólnota mieszkaniowa i rodo i Proces tworzenia budżetu

wspólnota mieszkaniowa i rodo i Proces tworzenia budżetu kontraktu kontrola. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

foto

Samodzielny księgowy Ochrona i przechowywanie

Samodzielny księgowy - Ochrona i przechowywanie danych jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Kategoria: Nauka księgowania
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Audyt i kontrola zarządcza wikipedia cel artykułu o

Audyt i kontrola zarządcza wikipedia cel artykułu o kontroli zarządczej jest reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną materie wchodzące w obszar kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak również który jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu o.

Kategoria: Audyt
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Upewnij się jaki zwrot podatku 2020 wpis o podatkach jest

Upewnij się jaki zwrot podatku 2020 - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w obszarze procedury odzyskiwania podatku Vat naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny napór zostanie położony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

W podatkach ile podatku dochodowego wraca

W podatkach ile podatku dochodowego wraca do gminy i przekazanie precyzyjnych i obecnych informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego. Korzyści dla uczestników artykułu o podatku: przyswojenie szczegółowej znajomości dotyczącej rozliczania.

Kategoria: Podatek dochodowy
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Art wyjaśni kiedy stosujemy krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni kiedy stosujemy krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów.

Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Monitoring wizyjny Prawa osób objętych monitoringiem

Monitoring wizyjny Prawa osób objętych monitoringiem i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób przystępny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania kodeksów.

Kategoria: RODO
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi metoda poprzez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń zgrupowanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podniesienia możliwości popełnienia oszustw to znaczy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, jakie mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.\r\nPublikacja stanowi fachowy poradnik skierowany szczególnie do biegłych rewidentów także głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów strategia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe podejście do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.Przy poszczególnych etapach postępowanie przedstawiają przykładowe karty metoda i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens podejście w oparciu o ryzyko i prawidłowo udokumentować przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je tak jak przystosować do potrzeb firmy audytorskiej lub uzupełnić nimi własną dokumentację.Dołączony do publikacji suplement elektroniczny zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Czytaj więcej