foto

Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem

Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W lekturze kompleksowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych opłaty.

Zobacz więcej ...