foto

Ekspertów compliance Prawidłowo wdrożone i stosowane

Ekspertów compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce reguły compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja,.

Zobacz więcej ...