foto

Jak skutecznie przygotować się do

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu na doradce. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby ustawowe wpisane do prowadzonego przez ministra trafnego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do realizowania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego.

Zobacz więcej ...