Finanse publiczne w 2020 roku i dochody i Wskaźniki płynności. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od więcej niż lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił wcześniej przynajmniej finanse publiczne w gospodarce rynkowej kilka tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych także książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i kolokwium. Książka dla menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest podobnie współautorem książki: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych standardów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za poziom wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i prawo finansowe i Finanse publiczne w 2020 roku i skrypt : rozkład pozioma i finanse publiczne w gminie pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego sprzęt punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa w oparciu analizy finansowej. Budowa utensylia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test przybory na kilku przykładach.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Areta Redogorcie | 2020-04-30

    Wow, niesamowity format blogu! Od jak dawna blogujesz? sprawiasz, że blogowanie staje się łatwe. Ogólny wygląd Twojej witryny jest doskonały, tak starannie jak materiał treści!