foto

COVID19 a programy operacyjne obsługa formularza

COVID-19 a programy operacyjne obsługa formularza aplikacyjnego on-line punkt o funduszach uijnych przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności dla pracowników jednostek naukowych w tym żaków i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a także dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 a programy operacyjne obsługa formularza aplikacyjnego

COVID-19 a programy operacyjne obsługa formularza aplikacyjnego on-line paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest na rzecz osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, szczególnie na rzecz pracowników jednostek naukowych w tym żaków i doktorantów zainteresowanych tematyką grantową, a zarówno na rzecz personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie.

Zobacz więcej ...