foto

Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia

Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli czy upadłość konsumencka dotyczy także zaległości podatkowych w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła.

Zobacz więcej ...

foto

Prosta Spółka Akcyjna Forma akcji:

Prosta Spółka Akcyjna Forma akcji: zalety dematerializacji akcji i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia.

Zobacz więcej ...

foto

Postępowanie o ustalenie prawa

Postępowanie o ustalenie prawa do nieruchomości. Jak powinien wyglądać optymalny model. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu aktywności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej.

Zobacz więcej ...

foto

Obowiązki kadrowopłacowe pracodawców w 2019 roku

Obowiązki kadrowo-płacowe pracodawców w 2019 roku. Kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli.

Zobacz więcej ...

foto

Dla omawianych przypadków są przedstawione

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27.

Zobacz więcej ...

foto

Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2019 Unimex Koszty bazy sprzętowotransportowej

Transakcje wewnątrzwspólnotowe 2019 Unimex. Koszty bazy sprzętowo-transportowej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług.

Zobacz więcej ...

foto

Przykłady zastosowań koncepcji blockchain

Przykłady zastosowań koncepcji blockchain. Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w toku planów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a podobnie różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania.

Zobacz więcej ...

foto

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu ważność i aktualność

Nieruchomości w obrocie nieruchomościami. Odstąpienie od obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniu. Korzyści i zagrożenia złączone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność.

Zobacz więcej ...

foto

Dokumentacja zasad rachunkowości Klucze rozliczeniowe

Dokumentacja zasad rachunkowości. Klucze rozliczeniowe kosztów. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest.

Zobacz więcej ...

foto

Budżet kosztów budowy kosztyrys

Budżet kosztów budowy kosztyrys. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów.

Zobacz więcej ...