foto

Książka koronawirus w polsce ecoaching

Książka koronawirus w polsce e-coaching sport. Zlecanie realizacji sprintu. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty legislacyjne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorców opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki.

Zobacz więcej ...

foto

książka koronawirus młodzieżowe

książka koronawirus młodzieżowe o miłości i ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy. komentarz i Ochrona praw lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych odmian używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i realizowania poprzez gminy zadań związanych.

Zobacz więcej ...

foto

Dokumentowanie realizacji praw osób realizacja praw

Dokumentowanie realizacji praw osób realizacja praw. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych innymi słowy podmiot przetwarzający, mimo to symultanicznie obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych albo podmiot.

Zobacz więcej ...

foto

polityka bezpieczeństwa danych

polityka bezpieczeństwa danych osobowych cena. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie święty problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone jeszcze w wyższym stopniu wpływają na skala ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy pułap skomplikowania.

Zobacz więcej ...

foto

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego gov. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił dawno oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia.

Zobacz więcej ...

foto

Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu

Sejm po nader burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera przeszło 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia także zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), pono że: orzeczona, wszak nie wykonana kara.

Zobacz więcej ...

foto

art 6 ust 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Nowelizacją

art. 6. ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił dawno oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców.

Zobacz więcej ...

foto

Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia

Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli czy upadłość konsumencka dotyczy także zaległości podatkowych w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła.

Zobacz więcej ...

foto

Prosta Spółka Akcyjna Forma akcji:

Prosta Spółka Akcyjna Forma akcji: zalety dematerializacji akcji i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia.

Zobacz więcej ...

foto

Postępowanie o ustalenie prawa

Postępowanie o ustalenie prawa do nieruchomości. Jak powinien wyglądać optymalny model. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu aktywności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej.

Zobacz więcej ...