foto

Umowa sprawdzanie umowy deweloperskiej do

Umowa - sprawdzanie umowy deweloperskiej do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, pomimo tego też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co mieści prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie.

Zobacz więcej ...

foto

Zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej i

Zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej i zbiorów innych dokumentów niewchodzących w skład dokumentacji pracowniczej w szczególności: jest reprezentacja od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców

Pracownik w koronawirus Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest wprzódy ongi zapomniany. Zmienia.

Zobacz więcej ...

foto

uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy Oszustwa

uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna.

Zobacz więcej ...

foto

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki oświatowej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki oświatowej. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych.

Zobacz więcej ...

foto

Ewidencja nakładów inwestycyjnych – środków

Ewidencja nakładów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego

wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego to Problemy budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca wynikające

Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów w świetle wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe zarysy postępowania.

Zobacz więcej ...