foto

Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich

Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów.

Zobacz więcej ...

foto

Doradca restrukturyzacyjny Zakres działania

Doradca restrukturyzacyjny. Zakres działania komornika na skutek tego rodzaju wniosku. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy.

Zobacz więcej ...

foto

Krajowe Standardy Rachunkowości Budżet przedsiębiorstwa

Krajowe Standardy Rachunkowości. Budżet przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną.

Zobacz więcej ...

foto

Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych Kalkulacje

Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, by umożliwić powiązanie wysokości płaconego poprzez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej ...

foto

gospodarowanie odpadami elektronicznymi zgodnie

gospodarowanie odpadami elektronicznymi zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki realizowania aktywności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie obejmuje definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia wypada szukać w OdpadyU. Powyższa objaśnienie odpadów komunalnych.

Zobacz więcej ...

foto

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019 roku. Delegowanie a kontrakty managerskie. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników.

Zobacz więcej ...

foto

świadectwo pracy do wypełnienia i Metody

świadectwo pracy do wypełnienia i Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na taksa Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie przychodów zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz więcej ...