Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych również badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego zaprezentowano reguły nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania także dokumentowania środków trwałych, a podobnie ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia jakie środki trwałe podlegają jednorazowej amortyzacji KSR 11 również najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych dodatkowo ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych zasad zaprezentowano na przykładach operacji występujących w placówkach organizacyjnych sektora publicznego. Można między innymi dowiedzieć się: zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, jak tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, jakże prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w jaki sposób dokonywać przemian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, jakim sposobem rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy wypada zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są normy przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a zarówno – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są podstawowe metody amortyzacji, w jaki sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji, na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji dogłębnie umorzonych środków trwałych,

jakie są reguły dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części zostały za to omówione – krok po kroku – reguły przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla różnorodnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.: w który sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i w jaki sposób dokumentować przeprowadzane w tym obszarze operacje, jakie dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), jakże prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności należy dokonać, iżby przyczynić się ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, jak właściwie ujmować nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jakże ustalić procedury kontroli zarządczej w obszarze ustalania planów finansowych jednostek, ażeby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wyżywienie i remonty środków trwałych, jakim sposobem przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, jakie zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych dodatkowo metody korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w oddziałach tego sektora.

Komentarze: 4


 • noavatar.png
  Marciniak Lidia | 2020-04-17

  To, czego nie zdaję sobie sprawy, to jeśli prawdę powiedzianoby, że teraz nie jesteś o wiele bardziej uprzywilejowany niż teraz. Jesteś bardzo inteligentny. Znacznie więc rozpoznaje się przedmiot tego tematu, wyprodukował mnie z mojej strony, wyobrażając go z tak wielu różnych kątów. Jej jak kobiety i mężczyźni nie są zainteresowani, chyba że jest to jedna rzecz związana z Girl gaga! Twoje własne produkty są doskonałe. Zawsze utrzymuj!

 • noavatar.png
  Michał Błoński doradca podatkowy | 2020-04-19

  W rzeczywistości sprawia, że ​​wydaje się to tak łatwe z prezentacji, ale uważam, że ten temat jest naprawdę coś, co myślę, że nigdy nie zrozumiem. To dla mnie bardzo złożone i bardzo szerokie. Czekam na kolejny post, postaram się o to powiesić!

 • noavatar.png
  Pakosław Gościmierze | 2020-04-29

  Dobrymir Sławomirze

 • noavatar.png
  Zdzisław Gołba | 2020-04-29

  Miło czytać, po prostu przekazałem to kolegowi, który robi trochę badań na ten temat. I on faktycznie kupił mnie lunch ponieważ ja odnalazłem to dla niego uśmiechem Tak więc pozwalam mnie rephrase że: Z powodu lunchu!