Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli czy upadłość konsumencka dotyczy także zaległości podatkowych w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie wobec całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania innowacyjnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych artykułów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono przeszło 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych ile trwa upadłość konsumencka również wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w obszarze przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych kodeksów praktyczne, ujawnione w toku stosowania oryginalnych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji razem z propozycjami ich rozwiązania.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Ninogniew Ksawero | 2020-05-08

    Dzięki za udostępnienie wspaniałych informacji. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat. Dodaj stronę do zakładek, aby wrócić do więcej artykułów. Ty, mój przyjacielu, ROCK! Znalazłem po prostu informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem się natknąć. Co za świetna strona.