Nieruchomości w obrocie nieruchomościami. Odstąpienie od obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniu. Korzyści i zagrożenia złączone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą warunki ustawowe a ich pożyteczne stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki oryginalnych artykułów dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zgodnie kto umarza postępowanie egzekucyjne z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych dodatkowo zakres upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS reguły przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat na rzecz zatrudnionych od ..r. W jaki sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, aby skutecznie potwierdzić spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, możliwość uzupełniania i przedkładania innowacyjnych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny albo kosztu i skutecznie dowieść, że wypłata lub wydatek są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie posługiwać się ze środków ochrony prawnej, tak aby obronić swoją ofertę albo zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie lub sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak powinno się przygotować się na posiedzenie i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    jaki jest kodeks pracy | 2019-12-21

    Lubię to, co faceci są zbyt. Taka inteligentna praca i raportowanie! Trzymaj się znakomitych robotników, których włączono do bloga. Myślę, że poprawi to wartość mojej witryny :).