foto

Ksiązka Zubrzycki Projekt zakładowego planu kont Celem

Ksiązka Zubrzycki. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę także odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zobacz więcej ...