foto

Procedury w zakresie exit tax Audyt skuteczności

Procedury w zakresie exit tax. Audyt skuteczności jako sposób identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami.

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach ile podatku dochodowego wraca

W podatkach ile podatku dochodowego wraca do gminy i przekazanie precyzyjnych i obecnych informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego. Korzyści dla uczestników artykułu o podatku: przyswojenie szczegółowej znajomości dotyczącej rozliczania.

Zobacz więcej ...