foto

COVID19 i jakże zwiększyć dochody rachunkowe i podatkowe

COVID-19 i jakże zwiększyć dochody rachunkowe i podatkowe gminy 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził dodatkowo nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych. Obowiązują również nowe przepisy w odniesieniu.

Zobacz więcej ...