foto

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej,.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji finansowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej,.

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 jakim sposobem zbudować taką

Schematy podatkowe MDR 2020 jakim sposobem zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? dla do skarbników, głównych księgowych także innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania objęte są zarówno.

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 Odliczenie podatku naliczonego

VAT 2020 Odliczenie podatku naliczonego w 2019 roku peryfraza wprowadzonych również projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach także orzecznictwie sądów.

Zobacz więcej ...

foto

Czynniki zwiększające szczegółowość analizy

Czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza ilość zawiera obszar rachunku kosztów, a druga.

Zobacz więcej ...

foto

Instrukcji dla kryptowalut Prognozy

Instrukcji dla kryptowalut. Prognozy i analizy strategiczne. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw,.

Zobacz więcej ...

foto

metody szacowania cen transferowych Publikacja o cenach

metody szacowania cen transferowych. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest zwłaszcza dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przejrzysty układ treści, proporcja na numerowane tezy, które najpierw zawierają leksem określające aspekt przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta również szczegółowa struktura wewnętrzna.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Koszty utrzymania

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny.

Zobacz więcej ...

foto

Ochrona danych osobowych do działalności ośrodków pomocy społecznej

Ochrona danych osobowych do działalności ośrodków pomocy społecznej. Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na.

Zobacz więcej ...