foto

Zobacz mikropożyczka 5000 jak uzyskać w związku z panującą

Zobacz mikropożyczka 5000 jak uzyskać w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pęk tarczy antykryzysowej, z powodu któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia aktywności gospodarczej. Środki te da zapożyczenie językowe 5000 złotych na.

Zobacz więcej ...

foto

świadczenie postojowe ile na rękę w Tarcza antykryzysowa przewiduje

świadczenie postojowe ile na rękę w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule.

Zobacz więcej ...

foto

Płaca minimalna 2020 ile netto i Zatrudnienie

Płaca minimalna 2020 ile netto i Zatrudnienie bezpośrednie przez oddział Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany poprzez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na wdrożeniu poprzez pracownika pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców z początkiem w Polsce prawnie pracować.

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również.

Zobacz więcej ...