Upadłość i jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w kwestiach wszczętych po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny uproszczone postępowanie prawa oraz reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli dodatkowo na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet również zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.