foto

Amortyzacja środka trwałego – samochodu Specyfika

Amortyzacja środka trwałego – samochodu. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim przypadku także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie.

Zobacz więcej ...