foto

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w

Artykuł Planowanie sukcesyjne będzie pomocna w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących zadłużenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń. W artykule Planowanie sukcesyjne omówiono m.in.: relację prawa spadkowego również różnych rodzajów aktywności gospodarczej, zmiany.

Zobacz więcej ...

foto

podstawowe rodzaje umów w obrocie gospodarczym

podstawowe rodzaje umów w obrocie gospodarczym i transporcie drogowym. Jedną z gildia charakterystycznych obrotu gospodarczego jest nagminne występowanie oraz istotne znaczenie pewnych grup umów, które są odpowiednio ze sobą powiązane. Co więcej, nie wszystkie umowy gospodarcze można sklasyfikować według ustawowego podziału umów, stąd pod tym względem umowy można podzielić na nazwane również nienazwane. Umowy w obrocie gospodarczym można podzielić na: 1) konsensualne (dochodzą do skutku przez samo.

Zobacz więcej ...