foto

sprawozdawczość i wynagrodzenie co to jest upadłość konsumencka

sprawozdawczość i wynagrodzenie co to jest upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku.

Zobacz więcej ...