sprawozdawczość i wynagrodzenie co to jest upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono więcej niż 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezmiernie istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w obszarze przesłanek, jakże i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza więcej niż 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a poza tym nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne co to upadłość konsumencka ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszystkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie oryginalnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji razem z propozycjami ich rozwiązania.